Chữ inox lọng viền, chân chữ họa tiết

Chữ inox lọng viền, chân chữ họa tiết