Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm báo giá

Để thuận tiện cho việc cài đặt và  sử dụng phần mềm, dưới đây là các bước để sử dụng phần mềm:

Sử dụng cài đặt trên máy tính 

Bước 1:

1 - Cài Macro cho corel .

1.1.Link tải phần mềm tại đây:

https://quangcaominhlong.com/

1.2 Giải nén xong chúng ta chép tất cả 2 file gdg_measureIt.gms và gdg_measureIt_icon_16x16.bmp vào thư mục:

Đối với Windows XP chép vào :
- CorelDraw X4: C:Documents and SettingsYourNameApplication DataCorelCorelDRAW Graphics Suite X4User DrawGMS
- CorelDraw X5/X6: C:Documents and SettingsYourNameApplication DataCorelCorelDRAW Graphics Suite X5/X6DrawGMS
Đối với Windows7:
- CoreDraw X4: C:UsersYourNameAppDataRoamingCorelCorelDRAW Graphics Suite X4User DrawGMS
- CoreDraw X5/X6: C:UsersYourNameAppDataRoamingCorelCorelDRAW Graphics Suite X5/X6 DrawGMS

Trong thư mục theo đường dẫn thường không có sẵn thư mục GMS, chúng ta tạo folder này và chéo 2 file tương ứng trên vào

Trường hợp không tìm thấy thư mục AppData (Mặc định window sẽ ẩn thư mục này)

Để bật thư mục ẩn à Tools à Folder option à View à Tìm chọn Show hiddens files, folder, or drives à Ok, mặc định window chọn Don’t show …

Khởi động lại CorelDRAW.

(chắc chắn các bạn chép vào đúng thư mục nhe các bạn. Trường hợp không có thư mục GMS thì chúng ta có thể tạo ra thêm.)

1.3 Sau khi chúng ta đã chép được vào đúng vị trí thư mục, bước tiếp theo là đưa macro này ra thanh công cụ để chúng ta sử dụng.

Cách đưa ra như sau:

Chọn trên thanh Menu Bar: Tools -> Customization...
Chọn tiếp: Commands.
Trong danh sách xổ xuống chọn: Macros.
Những macro được cài vào sẽ hiện ra trong danh sách này: các bạn hãy tìm GDG.measureIt giống như trên màn hình và kéo nó ra ngoài và thả vào bất cứ bạn muốn: Thanh tools bar, hay những chỗ khác tuỳ bạn

Trong giao diện hiện ra:
- Trong thẻ Caption field – Bạn có thể đặt lại tên cho Macro tuỳ ý;
- Trong thẻ Image field – chọn hình đại diện cho macro, click vào nút Import và chọn hình.

Hướng dẫn cách tính độ dài.

Chọn các đối tượng cần tính à Combine à Nhấn Icon measureIt phần mềm vừa cài(biểu tượng chữ M)

Chọn đơn vị tính là MeasureIt là Bạn sẽ có được kích thước như mong đợi.

Bước 2: Bắt đầu sử dụng

Cách sử dụng phầm mềm tính giá

Trong giao diện hiện ra:
- Trong thẻ Caption field – Bạn có thể đặt lại tên cho Macro tuỳ ý;
- Trong thẻ Image field – chọn hình đại diện cho macro, click vào nút Import và chọn hình.

Kết quả sau khi cài đặt Macro là như vậy, đến bước tiếp theo là sử dụng nó như thế nào (rất đơn giản )

Hướng dẫn cách tính độ dài.

Chọn các đối tượng cần tính à Combine à Nhấn Icon measureIt phần mềm vừa cài(biểu tượng chữ M)

Sử dụng phần mềm báo giá trên điện thoại

Các bạn xem video hướng dẫn dưới đây nhé