Sắc màu inox

 

1. Inox vàng gương 

Mã : Inox ML001

Inox trắng gương 

Mã : ML002

Inox trắng gương kết hợp vàng gương 

. Inox Vàng xước 

Mã : ML003

. Inox trắng xước 

Mã : ML004

 Inox  đen gương 

Mã : ML005

 

 Inox  đồng gương 

Mã : ML006

 Inox  đen xước 

Mã : ML007

Inox  Đồng xước 

Mã : ML008

Inox  xanh cây 

Mã :Inox ML 009

 Inox xanh dương

Mã :Inox ML 010

 Inox tím 

Mã :Inox ML 011

Inox  vàng hồng 

Mã :Inox ML 012

Inox  kẻ caro vàng

Mã :Inox ML 013

 Inox  hoa vuông vàng 

Mã :Inox ML 014

Inox  kẻ caro trắng

Mã :Inox ML 015

Inox  hoa trắng

Mã :Inox ML 016