Xưởng Minh Long cơ sở Hà Nội đón tiếp sinh viên Đại Học Báo Chí và Tuyên Truyền tham gia thăm quan và phỏng vấn

Xưởng Minh Long cơ sở Hà Nội đón tiếp sinh viên Đại Học Báo Chí và Tuyên Truyền tham gia thăm quan và phỏng vấn 

Vừa qua, Minh Long đón nhận buổi phỏng vấn và thăm quan trực tiếp tại công xưởng. Nhằm phục vụ tốt công tác học tập cũng như nhận thấy ngành quảng cáo ở Việt Nam đang ngày càng phát triển và nhiều điều thú vị, các sinh viên đến từ trường Đại Học Báo Chí Và Tuyên Truyền đã lựa chọn Minh Long làm điểm ghé thăm và trải nghiệm.

Dưới đây là 1 số hình ảnh!

Viết bình luận