Chữ inox mặt mica hút nổi, sáng mặt, sáng chân

Chữ inox mặt mica hút nổi, sáng mặt, sáng chân