Chữ inox vàng hồng, Mặt mica cháo 15mm phay vát

Chữ inox vàng hồng, Mặt mica cháo 15mm phay vát