Chữ Inox trắng gương lọng viền, mặt khắc mica 3D

Chữ Inox trắng gương lọng viền, mặt khắc mica 3D

 

Chữ Inox trắng gương lọng viền, mặt khắc mica 3D sơn ngược