Minh Long tham dự Đại hội thành lập Chi hội Quảng cáo Thủ đô- Nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 16/11, Đại hội chi hội thành lập Chi hội Quảng cáo Thủ đô lần thứ I diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự bảo trợ của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam. 
Minh Long vinh dự là một trong những thành viên đầu tiên sáng lập chi hội quảng cáo Thủ đô. Chi hội Quảng cáo Thủ đô với tên viết tắt là CAA (Capital Advertising Association) . Được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-BTV, 21/10/2022 của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam. 
Chi hội quảng cáo Thủ đô là tổ chức đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng, sản phẩm, dịch vụ quảng cáo dưới nhiều loại hình khác nhau. Đây là một cơ quan đại diện giúp thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các hội viên. Trong đó có Mỹ Thuật Minh Long. 
Việc gia nhập Chi hội Quảng cáo Thủ đô là một cơ hội giúp Mỹ Thuật Minh Long đẩy mạnh hơn trong quá trình phát triển trong ngành quảng cáo nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Tham gia đại hội lần này có sự góp mặt của rất nhiều đơn vị quảng cáo khác nhau trên địa bàn thành phố. Hứa hẹn sẽ mang đến môi trường giao thương tích cực giữa các doanh nghiệp quảng cáo. 
Một số hình ảnh của Mỹ Thuật Minh Long tại Đại hội